TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT

660 Lượt xem

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

HOÀN THÀNH ĐTM
Trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt, để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường thì sau khi xây dựng các công trình xử lý môi trường đã cam kết trong báo cáo/đề án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần thực hiện báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường gửi cơ quan chức năng để kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận.

Thủ tục xin xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành

1. Căn cứ pháp lý xin xác nhận hoàn thành ĐTM

  • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;
  • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Hồ sơ xin xác nhận hoàn thành ĐTM

  • Một văn bản đề nghị kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
  • Một bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.
  • Bảy bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo mẫu quy định tại Thông tu 27/2015/TT-BTNMT. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, số lượng báo cáo hoàn thành ĐTM có thể nhiều hơn.

Phụ lục kèm theo báo cáo bao gồm:
+ Các bản vẽ kỹ thuật /hồ sơ thuyết minh công trình bảo vệ môi trường.
+ Các chứng chỉ, công nhận, chứng nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa.
+ Biên bản lấy mẫu, dữ liệu lấy mẫu, các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi hoặc điều chỉnh báo cáo ĐTM của dự án.
+ Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của dự án.
+ Bản vẽ tổng thể mặt bằng trong đó có thể hiện rõ vị trí các công trình bảo vệ môi trường.

3. Thời gian kiểm tra, cấp giấy xác nhận hoàn thành ĐTM

Đối với dự án không tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng là 15 ngày làm việc.
Đối với dự án phải tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng là 30 ngày làm việc.
Thời gian được tính từ ngày hồ sơ xin xác nhận hoàn thành ĐTM được đầy đủ và hợp lệ.

Tư vấn lập báo cáo hoàn thành ĐTM

Bước 1: Khảo sát thực tế, thu thập thông tin
Bước 2: Đo đạc, phân tích mẫu vận hành các công trình bảo vệ môi trường
Bước 3: Viết báo cáo, lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành ĐTM
Bước 4: Chủ dự án kiểm tra, ký hồ sơ
Bước 5: Nộp hồ sơ xin xác nhận hoàn thành ĐTM tại cơ quan chức năng (đơn vị đã phê duyệt ĐTM)
Bước 6: Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và tổ chức lấy mẫu kiểm chứng nếu cần.
Bước 7: Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ
Bước 8: Chủ dự án ký hồ sơ
Bước 9: Nộp hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung
Bước 10: Nhận quyết định
Để tìm hiểu thêm về thủ tục xin xác nhận hoàn thành ĐTM và mẫu báo cáo hoàn thành ĐTM, quý Doanh nghiệp có thể liên hệ chúng tôi theo thông tin sau:

Bài viết khác
(08:37 21/02/2020)
Đánh giá post Dịch vụ lập giấy phép xin khai thác nước ngầm ➡️ Tân Huy Hoàng Nhằm mục đích hỗ trợ...
(06:07 18/02/2020)
Đánh giá post Dịch vụ lập phương án bảo vệ môi trường ⬅️ Tân Huy Hoàng Nhằm mục đích giúp doanh nghiệp...
(09:13 09/03/2020)
Đánh giá post SỔ CHỦ NGUỒN THẢI NGUY HẠI Sổ chủ nguồn thải nguy hại (SCNTNH) – Đăng ký SCNTNH nhằm mục...
(02:04 29/05/2021)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) Chất thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 – Tăng cường phối hợp...
(01:19 07/11/2020)
Đánh giá post Tại sao phải quan trắc môi trường định kỳ tại Đồng Nai? Đồng Nai là tỉnh công nghiệp nằm...
(03:44 08/04/2021)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) Có thể nói rừng có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống...
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi