TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

2588 Lượt xem

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

 

Trước đây,

Với mỗi dự án đầu tư vào khu công nghiệp (KCN), doanh nghiệp (DN) phải làm rất nhiều thủ tục, từ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép môi trường dự án, giấy phép môi trường thành phần cho đến kế hoạch bảo vệ…

Giấy phép môi trường nêu bật được nhiều ưu điểm trong quá trình thực hiện và hạn chế được nhiều thủ tục hành chính khác so với trước đây vì sẽ tích hợp các giấy phép môi trường thành phần vào cùng một loại giấy phép gọi là giấy phép môi trường.

Quy định về GPMT là một nội dung mới trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022), đây là một loại Giấy phép vừa có giá trị pháp lý về bảo vệ môi trường (BVMT), vừa đem lại lợi ích kinh tế cho các tổ chức, cá nhân được cấp GP.

Nhận diện rõ giá trị kinh tế của GPMT là điều hết sức cần thiết để Nhà nước có chính sách quản lý loại GP này một cách hiệu quả, kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế và yêu cầu BVMT trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

 

1. Một số vấn đề pháp lý về GPMT

 

1.1. Khái niệm GPMT

GPMT là một thuật ngữ đang được sử dụng phổ biến trong nhiều tài liệu cũng như trong một số văn bản pháp luật và được tiếp cận dưới nhiều quan điểm khác nhau, cụ thể như sau:

– GPMT: Là một loại GP của Nhà nước (do trung ương hoặc địa phương) cấp cho cơ sở sản xuất (gọi tắt là cơ sở) trước khi đi vào vận hành chính thức, như vậy cơ sở chỉ được phép hoạt động khi có GPMT; hay nói cách khác GPMT là một trong những thủ tục bắt buộc đối với cơ sở nếu cơ sở đó muốn hoạt động.

– GPMT bao gồm các loại: GP xử lý chất thải nguy hại; GP xả thải khí thải công nghiệp; Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; GP vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm;

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc MT; GP khai thác loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; GP nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

– GPMT là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra MT, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về BVMT theo quy định của pháp luật.

– Trong phạm vi nghiên cứu của bài viết này, khái niệm GPMT được hiểu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, bao gồm các loại GP: GP xử lý chất thải nguy hại, GP xả nước thải vào nguồn nước, GP xả khí thải, giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 

1.2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

– Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

 

1.3. Một số đặc điểm của GPMT

– Là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới nhiều dạng, tên gọi như: GP xử lý chất thải nguy hại (XLCTNH); Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; GP xả nước thải vào nguồn nước.

– Loại GP này chỉ cấp cho các tổ chức, các nhân có đủ điều kiện nhất định trong quá trình hoạt động.

Những điều kiện này rất đa dạng, nhưng chủ yếu là các điều kiện để bảo đảm hạn chế tác động xấu tới MT; phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, như:

Điều kiện về công trình xử lý chất thải; Điều kiện về phương tiện, trang thiết bị khoa học công nghệ để BVMT trong sản xuất kinh doanh; Điều kiện về địa điểm hoạt động,…

– Loại GP này là điều kiện cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh dịch vụ thường có yếu tố tác động lớn tới MT và phải đáp ứng các yêu cầu BVMT nhất định.

Ví dụ như các chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ XLCTNH là một loại hình kinh doanh có nguy cơ ảnh hưởng lớn tới MT thì phải có GPXLCTNH, Chủ thể nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất là lĩnh vực có nguy cơ ảnh hưởng xấu tới MT thì phải có giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu,…

– GPMT có mục đích chủ yếu nhằm buộc các chủ thể kinh doanh phải thực hiện các yêu cầu BVMT trong quá trình hoạt động. GPMT là một công cụ pháp lý để cơ quan nhà nước kiểm soát các yêu cầu về BVMT trong hoạt động kinh doanh.

GP này đặt ra các yêu cầu BVMT cụ thể trong từng lĩnh vực kinh doanh và chỉ khi nào các chủ thể kinh doanh đáp ứng các yêu cầu bắt buộc này thì mới được thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh nhất định.

– GPMT có thể đem lại lợi ích kinh tế to lớn cho tổ chức, cá nhân được cấp GP cũng như có thể đem lại lợi ích kinh tế cho Nhà nước và cộng đồng, bởi lẽ GP này giúp mở rộng thị trường kinh doanh cho doanh nghiệp (DN), hạn chế các sự cố MT trong kinh doanh, tiết kiệm chi phí cho cơ quan có thẩm quyền.

– GPMT chỉ được cấp cho các chủ thể nhất định, đó là dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III phát sinh nước thải, bụi, khí thải ra MT phải được xử lý hoặc phát sinh CTNH phải được quản lý theo quy định, với những nội dung, căn cứ cụ thể và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo thủ tục, trình tự mà pháp luật quy định.

 

1.4 Những lợi ích kinh tế mà GPMT mang lại cho chủ thể kinh doanh

– GPMT là một công cụ, điều kiện để cho các DN có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh đem lại lợi ích kinh tế to lớn.

+ Hiện nay có những hoạt động kinh doanh, dịch vụ có thể đem lại lợi ích kinh tế rất lớn, có thị trường rộng mở, nhưng các DN muốn tiếp cận lĩnh vực này cần phải đáp ứng những yêu cầu về MT rất khắt khe và phải được sự chấp thuận của Nhà nước bằng GPMT.

Điều này được nhận thấy rõ thông qua các dịch vụ về XLCTNH: Các doanh nghiệp có GPMT về XLCTNH có thể thực hiện các hợp đồng về vận chuyển, thu gom, XLCTNH, tham gia đấu thầu, đấu giá thu mua phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế chất thải đem lại lợi nhuận hàng năm rất lớn.

Trong khi đó các doanh nghiệp khác dù rất muốn tiếp cận lĩnh vực này nhưng cũng không thể tham gia vì không có GPMT.

+ Trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu, GPMT cũng thể hiện rõ giá trị kinh tế của nó bởi lẽ chỉ có những DN có chức năng nhập khẩu, có GPMT mới được nhập khẩu phế liệu, một hoạt động đem lại lợi nhuận rất lớn ở thị trường Việt Nam hiện nay.

+ Đặc biệt, GPMT (nhất là các loại GP về xả thải) là một điều kiện bắt buộc phải có để các nhà máy được phép hoạt động và xả thải vào MT. Hoạt động của những nhà máy đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho chủ đầu tư nhưng nó chỉ được thực hiện khi có GPMT.

Điều này khẳng định rằng, GPMT là một yếu tố không thể thiếu để làm nên hiệu quả kinh tế cho các chủ đầu tư, các DN trong quá trình kinh doanh.

– GPMT còn bảo đảm cho các chủ thể kinh doanh thực hiện các giải pháp BVMT phù hợp trong quá trình kinh doanh, từ đó hạn chế tới mức thấp nhất các rủi ro, các sự cố môi trường xảy ra trong quá trình kinh doanh tránh được những thiệt hại không đáng có, từ đó cũng góp phần đem lại lợi ích kinh tế cho chủ thể kinh doanh.

Mặt khác, thông qua việc bảo đảm các điều kiện để được cấp GPMT, như thực hiện đánh giá tác động MT, phương án ký quỹ cải tạo MT, còn giúp cho các chủ đầu tư lựa chọn được các phương án đầu tư tối ưu (về địa điểm thực hiện dự án, về công nghệ,…) qua đó đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất trong quá trình kinh doanh.

 

2. Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

a) Chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án;

b) Chủ dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định;

c) Chủ dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. Đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Theo quy định của pháp luật. Trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành. Tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Để bảo đảm thời điểm phải có giấy phép môi trường. Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm. Nhưng chậm nhất trước 45 ngày. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cấp bộ. Trước 30 ngày đối với trường hợp. Thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tính đến thời điểm phải có giấy phép môi trường.

Trường hợp

Không bảo đảm thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Theo quy định tại điểm này. Chủ dự án đầu tư phải có thông báo gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm. Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 31 Nghị định này. Để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm;

d) Chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Để bảo đảm thời điểm phải có giấy phép môi trường. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định này

Nhưng chậm nhất trước 45 ngày. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cấp bộ. Trước 30 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường. Của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tính đến thời điểm phải có giấy phép môi trường.

 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng 

Tự hào là Đơn vị tiên phong về chất lượng, uy tín hàng đầu và giá rẻ nhất hiện nay. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Tân Huy Hoàng cam kết cung cấp cho Quý Khách hàng các sản phẩm phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.  Phù hợp với đặc điểm từng ngành nghề sản xuất với giá thành cạnh tranh, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc khách hàng chu đáo. Đội ngũ kỹ thuật tư vấn có chuyên môn với từng ngành nghề sản xuất. Và đội ngũ giao hàng nhanh chóng sẽ luôn mang đến sự hài lòng cho Quý Khách hàng. Để được sự tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ  0902.695.765 – 0898.946.896 (Ms. HẢI YẾN).

————————————-

Dịch vụ trọn gói – Giá cả cạnh tranh – Chất lượng vượt trội

Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi. Để nhận  được sự tư vấn nhiệt tình về các vấn đề môi trường. Cùng mức giá cạnh tranh nhất thị trường miền Nam?

 

Liên hệ ngay:

Hotline: 0902 695 765 – 0898 946 896 (Ms.Yến)

Fanpage: Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

 

Tham khảo thêm các dịch vụ khác tại đây

 

CÔNG TY TNHH TMDV TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: B24, Cx Thủy Lợi 301, Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

CN1: 10/46 Lê Quí Đôn, KP4, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

CN2: Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương.

Bài viết khác
(01:25 22/03/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) CÔNG NGHỆ WETLAND LÀ GÌ? Công nghệ Wetland là hệ thống mới hiện đại...
(01:09 18/06/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) BOD LÀ GÌ? BOD5 LÀ GÌ? VAI TRÒ BOD VÀ BOD5 TRONG NƯỚC Bod...
(12:41 20/07/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG   Giấy phép môi trường. Hiện nay, vấn đề ô...
(09:06 20/12/2021)
4 / 5 ( 326 bình chọn ) Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Ô...
(01:55 04/11/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) CLOROFOM LÀ GÌ?   Clorofom là gì? Là một hợp chất hoá học thuộc...
(12:34 30/06/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) AMONI LÀ GÌ? TÁC HẠI CỦA AMONI TRONG NƯỚC THẢI? PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ...
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi