TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

Quy chuẩn Bộ y tế ban hành

1169 Lượt xem

THÔNG TƯ QUY CHUẨN TÊN QUY CHUẨN NGÀY HIỆU LỰC
TT04/2009/BYT QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống 01/12/2009
TT05/2009/BYT QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 01/12/2009
22/2016/TT-BYT QCVN 22:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc 01/12/2016
24/2016/TT-BYT QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 01/12/2016
25/2016/TT-BYT QCVN 25:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – Mức cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc 01/12/2016
26/2016/TT-BYT QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc 01/12/2016
27/2016/TT-BYT QCVN 27:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Mức rung cho phép tại nơi làm việc 01/12/2016
TCVSLĐ 3733 TCVSLĐ 3733 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002) 10/10/2002
QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. 01/01/2011
41/2018/TT-BYT QCVN 1-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 15/06/2019
02/2019/TT-BYT QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa Silic, bụi không chứa Silic, Bụi bông và Bụi than – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc 22/09/2019
10/2019/BYT QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Gía trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 09/12/2019
PHU LUC 4-26 QCVN 03.2019.BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Gía trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 09/12/2019

 

 

 

 

 

Bài viết khác
(01:35 14/03/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG  Quan trắc môi...
(06:14 11/02/2020)
Đánh giá post THÔNG TƯ QUY CHUẨN TÊN QUY CHUẨN NGÀY HIỆU LỰC TT04/2009/BYT QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi