TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG – LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ

796 Lượt xem

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG – LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ

Sự cố môi trường (SCMT) – Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó

 

1. Khái niệm Kế hoạch ứng phó SCMT

Kế hoạch ứng phó SCMT là tài liệu xác định các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, dự kiến kịch bản xảy ra SCMT kèm theo các phương án ứng phó tương ứng để bảo đảm sẵn sàng, kịp thời ứng phó khi SCMT xảy ra trên thực tế.

sự cố môi trường

 

2. Phòng ngừa, ứng phó SCMT được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 121 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định định chung về phòng ngừa, ứng phó SCMT như sau:

– Việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phải tuân thủ quy trình, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, môi trường.

– Ứng phó SCMT thực hiện theo phương châm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

-Tổ chức, cá nhân gây ra SCMT có trách nhiệm ứng phó SCMT, chi trả chi phí ứng phó sự cố môi trường.

– SCMT xảy ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu cơ sở, địa phương đó có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức ứng phó SCMT, ứng phó sự cố môi trường phải theo sự phân công, phân cấp, chỉ huy thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó SCMT.

 

– Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư cung cấp dịch vụ ứng phó SCMT.

 

– Việc phòng ngừa sự cố môi trường do rò rỉ, tràn đổ, phát tán chất thải (sau đây gọi chung là sự cố chất thải) được thực hiện theo quy định của Luật này. Việc phòng ngừa SCMT do hóa chất, phóng xạ, dầu tràn, dịch bệnh và do nguyên nhân khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Chính phủ quy định chi tiết việc phòng ngừa, ứng phó SCMT.

sự cố môi trường

 

3. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường bao gồm những nội dung nào?

Căn cứ quy định tại Điều 108 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về kế hoạch ứng phó SCMT như sau:

 

– Kế hoạch ứng phó SCMT cấp cơ sở gồm các nội dung sau đây:

 

+ Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra SCMT trong quá trình hoạt động của cơ sở, các kịch bản đối với từng loại nguy cơ có thể xảy ra sự cố môi trường;

+ Phương án phòng ngừa, ứng phó SCMT bao gồm: công trình, thiết bị và bảo đảm vật tư, dụng cụ, phương tiện cần thiết để ứng phó SCMT; bố trí lực lượng tại chỗ để bảo đảm sẵn sàng ứng phó với từng kịch bản SCMT;

+ Xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập về ứng phó SCMT cho lực lượng ứng phó sự cố tại chỗ;

+ Phương thức thông báo, báo động khi xảy ra SCMT và huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị để ứng phó sự cố môi trường;

+ Biện pháp tổ chức ứng phó SCMT đối với các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

 

– Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia gồm các nội dung sau đây:

 

+ Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra SCMT trên địa bàn; các kịch bản đối với từng loại nguy cơ có thể xảy ra sự cố môi trường; phương án ứng phó đối với các kịch bản SCMT;

+ Phương án bố trí trang thiết bị, vật tư, phương tiện bảo đảm cho hoạt động ứng phó SCMT theo các mức độ sự cố;

+ Phân công lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm ứng phó SCMT; xác định nội dung và tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập về ứng phó SCMT trong chương trình kế hoạch phòng thủ dân sự cùng cấp hằng năm;

+ Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, phương thức thông báo, báo động về SCMT và cơ chế huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị để ứng phó theo mức độ SCMT;

+ Biện pháp tổ chức ứng phó sự cố môi trường đối với các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

 

4. Ban hành, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Căn cứ Điều 109 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về ban hành, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó SCMT như sau:

– Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó SCMT phù hợp với nội dung phòng ngừa, .ứng phó sự cố môi trường trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường.

Trường hợp kế hoạch ứng phó SCMT được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

 

– Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh. Ban hành kế hoạch ứng phó SCMT cấp tỉnh. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp huyện.

 

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện. Được xây dựng, ban hành theo chu kỳ 05 năm.

Trường hợp kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện. Được lồng ghép, tích hợp với kế hoạch phòng thủ dân sự cùng cấp. Thì kế hoạch phòng thủ dân sự phải bảo đảm. Có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 108 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

 

5. Công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

– Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia. Trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia. Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Và gửi cho các bộ, cơ quan ngang bộ. Cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó SCMT cấp tỉnh, cấp huyện. Trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện. Gửi cho cơ quan trên địa bàn và cấp trên trực tiếp.

– Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm. Công khai kế hoạch ứng phó SCMT của cơ sở. Gửi kế hoạch ứng phó sự cố môi trường. Tới Ủy ban nhân dân cấp xã. Và Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

 

Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm. Cung cấp nội dung kế hoạch cho Ban quản lý khu công nghiệp. Khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. Trong trường hợp dự án, cơ sở. Nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng 

Tự hào là Đơn vị tiên phong về chất lượng, uy tín hàng đầu và giá rẻ nhất hiện nay. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Tân Huy Hoàng cam kết cung cấp cho Quý Khách hàng các sản phẩm phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.  Phù hợp với đặc điểm từng ngành nghề sản xuất với giá thành cạnh tranh, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc khách hàng chu đáo. Đội ngũ kỹ thuật tư vấn có chuyên môn với từng ngành nghề sản xuất. Và đội ngũ giao hàng nhanh chóng sẽ luôn mang đến sự hài lòng cho Quý Khách hàng. Để được sự tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ  0902.695.765 – 0898.946.896 (Ms. HẢI YẾN).

————————————-

Dịch vụ trọn gói – Giá cả cạnh tranh – Chất lượng vượt trội

Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi. Để nhận  được sự tư vấn nhiệt tình về các vấn đề môi trường. Cùng mức giá cạnh tranh nhất thị trường miền Nam?

 

Liên hệ ngay:

Hotline: 0902 695 765 – 0898 946 896 (Ms.Yến)

Fanpage: Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

 

Tham khảo thêm các dịch vụ khác tại đây

 

CÔNG TY TNHH TMDV TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: B24, Cx Thủy Lợi 301, Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

CN1: 10/46 Lê Quí Đôn, KP4, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

CN2: Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Bài viết khác
(12:22 28/06/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) GIỜ TRÁI ĐẤT VÀ 8 CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ THAM GIA CHIẾN DỊCH GIỜ...
(03:06 19/03/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) ẢNH HƯỞNG CỦA CROM ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI Ảnh hưởng của Crom...
(12:35 29/06/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ...
(07:43 15/05/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) Giấy phép môi trường – Các quy định hiệu lực từ ngày 01/01/2022 Giấy...
(12:53 13/03/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRONG NGÀNH SẢN XUẤT TẤM LỢP AMIĂNG – XI MĂNG...
(01:23 22/07/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) 1. Đăng ký môi trường Đăng ký môi trường (ĐKMT) nội dung bao gồm:...
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi