TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

HỒ SƠ TÀI NGUYÊN NƯỚC DOANH NGHIỆP CẦN CÓ

808 Lượt xem

TỔNG HỢP CÁC HỒ SƠ TÀI NGUYÊN NƯỚC DOANH NGHIỆP CẦN CÓ:

Hiện nay, chỉ một số ít các công ty lớn là có bộ phận quản lý môi trường, có nhân viên phụ trách môi trường cho công ty. Còn đa số các công ty, doanh nghiệp nhỏ lẻ thì hầu như đều không có nhân viên phụ trách và am hiểu về môi trường. Vì vậy, các doanh nghiệp này khi bị các cơ quan nhà nước kiểm tra và yêu cầu chuẩn bị hồ sơ về môi trường thì rất bị động. Nhiều khi lại không biết hồ sơ môi trường – hồ sơ tài nguyên nước là có những gì, công ty mình đã thực hiện hay chưa.

 

hồ sơ tài nguyên nước

 

HỒ SƠ TÀI NGUYÊN NƯỚC LÀ GÌ?

Hồ sơ tài nguyên nước là các hồ sơ liên quan đến các vấn đề môi trường nước thải, nước cấp… của các doanh nghiệp, được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ này được lập ra để giám sát, quản lý các doanh nghiệp, cơ sở thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường như đã cam kết.

Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê tổng hợp một số hồ sơ, thủ tục mà doanh nghiệp cần phải thực hiện như sau:

 

HỒ SƠ TÀI NGUYÊN NƯỚC BAO GỒM NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

 1. Xin mới/điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước

“Giấy phép xả thải là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở nuôi trông thủy sản, … có phát sinh nước thải nhằm đảm bảo nước thải sau khi xả vào nguồn nước vẫn bảo vệ chất lượng nguồn nước.”

 • Pháp lý: Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, Trường hợp không cần thực hiện xin giấy phép điều 16, trang 12 Nghị định số 201/2013, Biểu mẫu 35, 36 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng tài nguyên nước)

 

 1. Gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước (Khi sắp hết hạn theo thời hạn trong giấy phép):

Phải xin phép trước 3 tháng hết hạn. Nếu còn hạn là 3 tháng là phải làm mới là “Xin mới giấy phép xả thải vào nguồn nước”

 • Pháp lý: Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, Trường hợp không cần thực hiện xin giấy phép điều 16, trang 12 Nghị định số 201/2013, Biểu mẫu 35, 36 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng tài nguyên nước)

 1. Xin mới/điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất (Nước giếng):

“Giấy phép khai thác nước dưới đất là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho Nhà nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước”

 • Pháp lý: Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT Trường hợp không cần thực hiện xin giấy phép điều 16, trang 12 Nghị định số 201/2013, Biểu mẫu 27,28 nước dưới đất, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng tài nguyên nước)

 

 1. Gia hạn khai thác nước dưới đất (Khi sắp hết hạn theo thời hạn trong giấy phép):

Phải xin phép trước 3 tháng hết hạn. Nếu còn hạn là 3 tháng là phải làm mới là “Xin mới giấy phép khai thác nước dưới đất”

 • Pháp lý: Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT Trường hợp không cần thực hiện xin giấy phép điều 16, trang 12 Nghị định số 201/2013, Biểu mẫu 27,28 nước dưới đất, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng tài nguyên nước)

 

 1. Xin mới/điều chỉnh giấy phép khai thác nước nước mặt:

“Giấy phép khai thác nước mặt là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước mặt, tạo điều kiện cho Nhà nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước”

 • Pháp lý: Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, Trường hợp không cần thực hiện xin giấy phép điều 16, trang 12 Nghị định số 201/2013, Biểu mẫu 30,31 khai thác nước mặt Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng tài nguyên nước)

 

 1. Gia hạn giấy phép khai thác nước nước mặt (Khi sắp hết hạn theo thời hạn trong giấy phép):

Phải xin phép trước 3 tháng hết hạn. Nếu còn hạn là 3 tháng là phải làm mới là “Xin mới giấy phép khai thác nước mặt”

 • Pháp lý: Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, Trường hợp không cần thực hiện xin giấy phép điều 16, trang 12 Nghị định số 201/2013, Biểu mẫu 30,31 khai thác nước mặt Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng tài nguyên nước)

 

 1. Lập Phương án tái sử dụng nước sau xử lý:

 • Pháp lý: Công văn số 153/TNN-QHKT ngày 13/1/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng tài nguyên nước)

 

 1. Tờ khai và nộp phí nước thải

 • Pháp lý: Nghị định 153/2020/NĐ-CP
 • Cơ quan phê duyệt: Đối với nằm ngoài KCN và không đấu nối vào nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN.

 

 1. Lập hồ sơ cấp quyền khai thác nước dưới đất, nước mặt

 • Pháp lý: Nghị định số 82/2017/NĐ-CP
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 1. Báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước:

“Báo cáo hiện trạng xả thải vào nguồn nước là báo cáo định kỳ về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đế phát sinh trong quá trình xử lý nước thải, chất lượng và lưu lượng nước thải, nguồn tiếp nhận cho cơ quan cấp phép”

 • Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT Điều 3, trang 2; Biểu mẫu 24.
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng tài nguyên nước)

 

 1. Báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất:

“Báo cáo hiện trạng khai thác nước ngầm là báo cáo định kỳ về tình hình khai thác và các vấn đế phát sinh trong quá trình khai thác, giám sát chất lượng và lưu lượng khai thác cho cơ quan cấp phép”

 • Pháp lý: Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT Điều 3, trang 2; Biểu mẫu 23
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng tài nguyên nước)

 

 1. Báo cáo tình hình khai thác nước mặt:

“Báo cáo hiện trạng khai thác nước ngầm là báo cáo định kỳ về tình hình khai thác và các vấn đế phát sinh trong quá trình khai thác, giám sát chất lượng và lưu lượng khai thác cho cơ quan cấp phép”

 • Pháp lý: Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT Điều 3, trang 2; Biểu mẫu 23
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng tài nguyên nước)

 

 1. Báo cáo tình hình tái sử dụng nước sau hệ thống xử lý nước thải:

“Báo cáo hiện trạng tái sử dụng nước thải sau hệ thống xử lý là báo cáo định kỳ về tình hình tái sử dụng nước và các vấn đế phát sinh trong quá trình tái sử dụng nước, giám sát chất lượng và lưu lượng tái sử dụng cho cơ quan cấp phép”

 • Pháp lý: Giấy phép tái sử dụng quy định.
 • Cơ quan phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng tài nguyên nước)

 

 1. Lập phương án bảo vệ môi trường (ĐTM)

 • Pháp lý: Thông tư 31/2016/TT-BTNMT Điều 21, trang 12, Điều 22, trang 13
 • Đối với nằm ngoài KCN, lưu giữ tại Công ty.

————————————-

Dịch vụ trọn gói – Giá cả cạnh tranh – Chất lượng vượt trội

Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi. Để nhận  được sự tư vấn nhiệt tình về các vấn đề môi trường. Cùng mức giá cạnh tranh nhất thị trường miền Nam?

 

Liên hệ ngay:

Hotline: 0902 695 765 – 0898 946 896 (Ms.Yến)

Fanpage: Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

 

Tham khảo thêm các dịch vụ khác tại đây

 

CÔNG TY TNHH TMDV TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: B24, Cx Thủy Lợi 301, Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

CN1: 10/46 Lê Quí Đôn, KP4, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

CN2: Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

CN3: Đường huyện 87, Ấp Bình Phong, Tân Mỹ Chánh, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Bài viết khác
(02:36 10/12/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) Ô NHIỄM CADIMI VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI Ô nhiễm cadimi và sức khỏe...
(03:53 21/02/2020)
Đánh giá post Bảo đảm (QA) và kiểm soát (QC) chất lượng trong quan trắc môi trường. QA và QC có nhiệm...
(02:53 24/10/2021)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LÀ GÌ? Tai biến địa chất (TBĐC) (geological hazards) là...
(01:06 08/08/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ   Nước thải công nghiệp...
(06:06 29/03/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CỦA BẠN Ô nhiễm môi trường...
(06:24 09/11/2020)
Đánh giá post Báo cáo quản lý chất thải nguy hại tại Đồng Nai Là báo cáo mà chủ nguồn thải phải...
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi