TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

Quy chuẩn môi trường

1293 Lượt xem

THÔNG TƯ QUY CHUẨN

(Click quy chuẩn

để xem nội dung )

TÊN QUY CHUẨN NGÀY HIỆU LỰC
11/2015/TT-BTNMT QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến cao su 01/06/2015
27/2012/TT-BTNMT QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế 01/03/2013
27/2012/TT-BTNMT QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp 01/03/2013
64/2015/TT-BTNMT QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất 01/03/2016
32/2013/TT-BTNMT QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 01/04/2014
32/2013/TT-BTNMT QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước 01/04/2014
16/2009/TT-BTNMT QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh 01/10/2010
25/2009/TT-BTNMT QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 01/01/2010
25/2009/TT-BTNMT QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 01/01/2010
25/2009/TT-BTNMT QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 01/01/2010
25/2009/TT-BTNMT QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học 01/01/2010
25/2009/TT-BTNMT QCVN 22:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện 01/01/2010
25/2009/TT-BTNMT QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng 01/01/2010
25/2009/TT-BTNMT QCVN 25_2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn 01/01/2010
65/2015/TT-BTNMT QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 01/03/2016
66/2015/TT-BTNMT QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất 01/03/2016
67/2015/TT-BTNMT QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, vùng bãi tắm thể thao dưới nước 01/03/2016
77/2015/TT-BTNMT QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản 01/03/2016
12/2015/TT-BTNMT QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 01/06/2015
13/2015/TT-BTNMT QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm 01/06/2015
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 15/01/2009
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất 15/01/2009
39/2010/TT-BTNMT QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 15/02/2011
39/2010/TT-BTNMT QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 15/02/2011
39/2010/TT-BTNMT QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 15/02/2011
39/2010/TT-BTNMT QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu 15/02/2011
42/2010/TT-BTNMT QCVN 34:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ 15/02/2011
47/2011/TT-BTNMT QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 15/02/2012
78/2017/TT-BTNMT QCVN 43:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích 01/07/2018
78/2017/TT-BTNMT QCVN 51:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép 01/07/2018
78/2017/TT-BTNMT QCVN 52:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép 01/07/2018
76/2015/TT-BTNMT QCVN 60-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu 01/03/2016
04/2016/TT-BTNMT QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 15/06/2016
31/2017/TT-BTNMT QCVN 63-MT:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn 01/12/2017
57/2013/TT-BTNMT QCVN 55:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm 05/03/2014

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác
(02:37 08/02/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) HÓA CHẤT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? CÁC LOẠI HÓA CHẤT XỬ LÝ...
(01:33 05/10/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH VÀ GIẢM NHẸ PHÁT THẢI NHÀ KÍNH Hiệu ứng nhà...
(02:39 11/12/2021)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) Nước thải xi mạ – Công nghệ xử lý bề mặt (xi mạ) thường...
(01:45 23/12/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO? Quan trắc môi trường...
(07:30 13/07/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN Nước thải chế biến thủy sản. Nước ta...
(03:43 12/02/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) XỬ LÝ MÙI BẰNG THAN HOẠT TÍNH Xử lý mùi bằng than hoạt tính....
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi