TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

SỰ CỐ TRÀN DẦU

570 Lượt xem

SỰ CỐ TRÀN DẦU

Sự cố tràn dầu

Trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp lưu trữ, sử dụng dầu và các sản phẩm dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây sự cố; chủ dự án đầu tư xây dựng công trình, cơ sở, cảng, bến thủy nội địa sẽ có những nguy cơ tiềm ẩn về sự cố.

Vì vậy, phải có kế hoạch ứng phó đối với sự cố này. Vậy thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố sẽ được quy đinh tại quyết định số 12/2021/QĐ-TTg Ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố.

SỰ CỐ TRÀN DẦU

 

1. Sự cố tràn dầu là gì? Kế hoạch ứng phó sự cố là gì?

Sự cố tràn dầu là hiện tượng dầu từ các phương tiện chứa, vận chuyển khác nhau, từ các công trình và các mỏ dầu thoát ra ngoài môi trường tự nhiên do sự cố kỹ thuật, thiên tai hoặc do con người gây ra.

Kế hoạch ứng phó sự cố là dự kiến các nguy cơ, tình huống sự cố có khả năng xảy ra tràn dầu cùng các phương án ứng phó trong tình huống dự kiến đó, các chương trình huấn luyện, diễn tập để đảm bảo sự sẵn sàng các nguồn lực kịp thời ứng phó khi sự cố xảy ra trên thực tế.

 

2. Phân loại mức độ

–  Sự cố tràn dầu được phân theo số lượng dầu tràn ở 3 mức từ nhỏ, trung bình đến lớn. Cụ thể:

+ Sự cố nhỏ (mức nhỏ) là sự cố có lượng dầu tràn dưới 20 m3 (tấn);

+ Sự cố trung bình (mức trung bình) là sự cố có lượng dầu tràn từ 20 m3 (tấn) đến 500 m3 (tấn);

+ Sự cố lớn (mức lớn) là sự cố có lượng dầu tràn lớn hơn 500 m3 (tấn).

Việc phân loại mức độ sự cố để xây dựng kế hoạch ứng phó và xác định mức độ đầu tư trang thiết bị.

 

3. Cơ quan có quyền thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố các cấp

– Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương xây dựng Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện kế hoạch;

Hướng dẫn địa phương, cơ sở xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố (theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục I và II ban hành kèm theo Quy chế hoạt động ứng phó sự cố (Kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

–  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của địa phương trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thẩm định và phê duyệt. Kế hoạch ứng phó sự cố của địa phương, được cập nhập định kỳ hàng năm và trình phê duyệt lại 5 năm một lần.

– Các cảng, cơ sở, dự án tại địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.

Khi có sự thay đổi các điều kiện dẫn đến thay đổi nội dung kế hoạch thì phải cập nhật bổ sung và cập nhật định kỳ hằng năm; khi có những thay đổi lớn làm tăng quy mô sức chứa vượt quá khả năng ứng phó so với phương án trong kế hoạch thì phải lập lại kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Các cơ sở, dự án dầu khí ngoài khơi xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, báo cáo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thẩm định, trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt và thông báo đến Ủy ban nhân dân các tỉnh có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố tại cơ sở, dự án.

–  Đối với các Tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ từ 50.000 m3 trở lên, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lớn hơn hoặc bằng 50.000 DWT xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố và báo cáo cơ quan chủ quản thẩm định

(Đối với các kho xăng dầu gắn liền với cảng xăng dầu thì xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố chung cho kho, cảng) báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt.

– Đối với các cảng tại địa phương, các Tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ dưới 50.000 m3, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng dưới 50.000 DWT xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, báo cáo cơ quan chủ quản thẩm định

(Đối với các kho xăng dầu gắn liền với cảng xăng dầu. Thì xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố chung cho kho, cảng). Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

– Đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu. Chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền, trên sông, trên biển. Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Hoặc cơ quan chủ quản thẩm định, phê duyệt theo quy định

(Đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Không thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý). Kế hoạch được thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện để phối hợp thực hiện.

– Các Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực. Xây dựng kế hoạch, phương án huy động phương tiện, thiết bị, vật tư. Để sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trong khu vực được phân công. Trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thẩm định và phê duyệt.

– Các tàu chở dầu mang cờ quốc tịch Việt Nam có tổng dung tích từ 150 GT trở lên, các tàu khác không phải tàu chở dầu có tổng dung tích từ 400 GT trở lên, có kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu của tàu được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt;

Các tàu chở dầu mang cờ quốc tịch Việt Nam có tổng dung tích từ 150 GT trở lên tham gia vào việc chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển có kế hoạch chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

 

4. Thời gian thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

– Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính. Hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thẩm quyền hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

– Hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;

+  Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo mẫu quy định. Tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Thời gian thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

+  Đối với kế hoạch do Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt. Trong thời hạn 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;

+ Đối với kế hoạch do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trong thời hạn 20 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm. Thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;

+ Đối với kế hoạch do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Trong thời hạn 15 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

 

Các kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định từ khoản 1 đến khoản 8. Của Điều 7 Quyết định này. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phải thông báo cho các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan. Để phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm quy định trong kế hoạch.

 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng 

Tự hào là Đơn vị tiên phong về chất lượng, uy tín hàng đầu và giá rẻ nhất hiện nay. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Tân Huy Hoàng cam kết cung cấp cho Quý Khách hàng các sản phẩm phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.  Phù hợp với đặc điểm từng ngành nghề sản xuất với giá thành cạnh tranh, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc khách hàng chu đáo. Đội ngũ kỹ thuật tư vấn có chuyên môn với từng ngành nghề sản xuất. Và đội ngũ giao hàng nhanh chóng sẽ luôn mang đến sự hài lòng cho Quý Khách hàng. Để được sự tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ  0902.695.765 – 0898.946.896 (Ms. HẢI YẾN).

————————————-

Dịch vụ trọn gói – Giá cả cạnh tranh – Chất lượng vượt trội

Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi. Để nhận  được sự tư vấn nhiệt tình về các vấn đề môi trường. Cùng mức giá cạnh tranh nhất thị trường miền Nam?

 

Liên hệ ngay:

Hotline: 0902 695 765 – 0898 946 896 (Ms.Yến)

Fanpage: Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

 

Tham khảo thêm các dịch vụ khác tại đây

 

CÔNG TY TNHH TMDV TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: B24, Cx Thủy Lợi 301, Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

CN1: 10/46 Lê Quí Đôn, KP4, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

CN2: Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương.

Bài viết khác
(06:51 07/04/2020)
Đánh giá post Theo thông tin mới nhất TPHCM sẽ đầu tư Hệ thống quan trắc môi trường tự động với trang...
(12:59 06/10/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) KHÍ CO2 TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Khí CO2 trong môi trường lao động...
(04:09 15/04/2020)
Đánh giá post Có một thực tế là chính do ảnh hưởng của khủng hoảng Covid-19 mà lượng khí thải gây hiệu...
(12:37 17/11/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN LÀ GÌ? Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN, Nguyên nhân,...
(02:50 10/11/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) NƯỚC NHIỄM CHÌ Nước nhiễm chì Chì là kim loại độc hại, do đó,...
(01:32 11/05/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ô nhiễm nguồn nước trong...
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi